2008-04-06 genomförde Zeb sitt Mentaltest (MH),
många kanske tycker sent men bättre sent än aldrig!
Vi har kämpat länge och anmält oss till många olika
men aldrig fått någon plats helt enkelt.

Nu är de genomfört och han har Känd Mentalstatus.  


Plats: Österåkers BK
Mentalbeskrivare: Ib Ahlén
Testledare: Katarina Hilton
Figuranter: Sophie Ödman, Erling Larsen, Per Sjöberg & Marinette Sjöberg.

Tack allesammans! 

| Tillbaka till Zebulon |
 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 1 a Kontakt
    
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök 

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig undan.  

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.  

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppas, gnäller, skäller.

 1 b Kontakt
    
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.

Följer med
motvilligt. 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 

 Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren ex. hoppar och gnäller

 1 c Kontakt
Hantering

Avvisar med morrningar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. 

Accepterar hanteringen. 

Accepterar.
Svarar med kontaktbeteende.  

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. 

 2 a Lek 1
Leklust 

Leker inte.

Leker inte men visar intresse. 

Startar långsamt, blir aktiv, leker. 

Startar snabbt, leker aktivt.  

 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 2 b Lek 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet. 

Griper tveksamt eller med framtänderna. 

Griper direkt med hela munnen. 

Griper direkt, hugger föremålet i farten. 

 2 c Lek 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. 

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. 

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar- även under den passiva delen tills testledaren släpper. 

 3 a Förföljande
    
(Jakt)

Startar inte. 

Startar, men avbryter. 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar vid bytet. 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 

 3 b Gripande
    
(Jakt)

Nonchalerar bytet/springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 4 Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. 

Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet. 

 5 a Avstånds 
        Lek.
    
  Intresse

Engageras inte av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer. 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. 

Intressead, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad, vill iväg. Upprepande startförsök. 

 5 b Avstånds
         Lek.

      
   Hot/agg. 

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. 

Visar flera hotbeteenden under momentets första del. 

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del. 

 5 c Avstånds
           Lek.
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.  

Går fram till den dolda men talande figuranten. 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 

 5 d Avstånds
         Lek.

Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse. 

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. 

 5 e Avstånds
         Lek.

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. 

Är aktiv med figuranten. Visar även mot passiv figurant. 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.  

 6 a Överraskning
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 

Flyr högst 5 meter. 

Flyr mer än 5 meter. 

 6 b Överraskning
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. 

Visar flera hotbeteenden under längre tid. 

Visar flera hotbeteenden och någon attack. 

Visar hotbeteenden och attackerar som kan avslutas med bett. 

 6 c Överraskning
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.  

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. 

 6 d Överraskning
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempo-växling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. 

 6 e Överraskning
Kvarstående
Intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

 7 a Ljudkänslighet
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 

Flyr högst 5 meter. 

Flyr mer än 5 meter. 

 7 b Ljudkänslighet
Nyfikenhet

 Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. 

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. 

Går fram till skramlet utan hjälp. 

 7 c Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Liten båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. 

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.  

 7 d Ljudkänslighet
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. 

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. 

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. 

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.  

 8 a Spöken
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. 

Visar flera hotbeteenden under längre tid. 

Visar flera hotbeteenden och någon attack. 

Visar hotbeteenden och flera attacker. 

 8 b Spöken
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då. 

Kontrollerar och/ eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. 1 spöke hela sträckan

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott. 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.  

 8 c Spöken
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon
avståndsreglering.
 

Uppehåller sig huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. 

Uppehåller sig huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. 

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. 

 8 d Spöken
Nyfikenhet

Går fram till figuranten när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

Går fram till firguranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. 

Går fram till figuranten när föraren står bredvid. 

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet. 

Går fram till figuranten utan hjälp. 

 8 e Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. 

Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den. 

Besvarar kontakten från figuranten. 

Tar själv kontakt med figuranten. 

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. 

 9 a Lek 2
Leklust

 Leker inte.

Leker inte, men visar intresse. 

Startar långsamt, blir aktiv, leker. 

Startar snabbt, leker aktivt. 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 

 9 b Lek 2
Gripande

 Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet. 

Griper tveksamt eller med framtänderna. 

Griper direkt med hela munnen. 

Griper direkt, hugger föremålet i farten. 

 10 Skott.

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår ifrån skott. Egen notering;
5d Avstånds Lek (leklust) = Leker inte, men visar intresse! (tkr jag!)
Testledarna valde "Visar Inget intresse", vilket jag tycker är fel.
Zeb visade intresse men började aldrig leka, dels så fick "figgen"
typ hjärnsläpp och slutade arbeta med Zeb mitt i allt, och ropade "vad ska jag göra?".
Då när figgen var helt passiv och struntade i Zeb så tappade Zebban intresset.
De andra ledarna fick ropa och säga till honom att försöka leka med hunden.
Klantigt och orättvis bedömning helt enkelt!
 

Lite bilder ifrån dagen,
Lånade ut min kamera till en man som tog korten, stort Tack!
(Reklam för skolan, Djurgymnasiet jackan på mig hihi)..Ovan: Här är momentet Förföljande (jakt), vi väntar tills jag kan släppa honom.

Ovan: Här är vi på momentet Aktivitet (passivitet), står stilla 3min.

Ovan: Momentet Avstånds lek. här har vi figuranten som slänger med trasan.

Ovan: Som ett Spjut springer Zeb fram med intresse. Är i luften. Moment - Avstånds lek.

Ovan:
Zeb kommer fram till figuranten men stannar och går inte fram. Moment - Avstånds lek.

Ovan: Zeb springer runt figurantens "gömställe"... Moment - Avstånds lek.

Ovan: Samma som bilden ovan. Moment - Avstånds lek.

Ovan: Zeb stannar upp och går vidare utan reaktion på overallen på mindre än en ½ sek typ. Moment - Överraskning.

Ovan: Overallen, inget större intresse, titta nosa gick vidare. Moment - Överraskning.

Ovan: Fortfarande Moment - Överraskning, Overallen.

Ovan: På väg för att nosa på Skramlet. Moment - Ljudkänslighet.

Ovan:
Nosar relativt snabbt och nyfiket. Moment - Ljudkänslighet.

Ovan:
Inte sett spökena ännu. Moment - Spöken.

Ovan:
Sett båda spökena. Moment - Spöken.

Ovan:
Fortfarande ointresserad av spökena, trots närmande. Moment - Spöken.

Ovan:
5m avstånd, reaktion uppstår. Moment - Spöken.


Ovan: Spöket närmar sig. Moment - Spöken.

Ovan: Morr morr... Moment - Spöken.

Ovan:
VOFF, Voff... Moment - Spöken.

Ovan:
Närmare spöket. Moment - Spöken.

Ovan:
Vill nosa, strax efter går han fram. Moment - Spöken.

Ovan:
Jag och Zeb i lek. Moment - Lek2.

Ovan:
Jag och Zeb igen. Moment - Lek2.

Ovan:
Stillastående, Moment - Skott.
 

| Tillbaka till Zebulon |