22 September 2008

Bus med Zebulon-tok på tomten


"Let me oooout of here"                                                                                                  "Häpp, får ja väl vara här då"


Bonus fick blåbär- Slut -