23 September 2008

... fortsättning ifrån första sidan.

| Sida 1 | 


- Mina favoriter, jordekorrarna -
Glaset syns ganska mycket här


Aaaatjooo?                                                                                Näe han åt ju bara, måste ju luka på maten innan.

Fight!


- Slut -

| Sida 1 |